Loading...
Home 2018-05-23T12:53:19+00:00

RT PROXIMITY

Moderní ekosystém pro práci se zákazníky v kamenných obchodech skládající se z cloudové platformy pro lokační komunikaci a digitální sítě pro sběr a analýzu lokačních dat. Vytváří efektivní propojení digitálního světa s fyzickým prostorem. RT Proximity nabízí mobilní komunikaci se zákazníkem, technologie pro poznání spotřebitelského chování a návyků s integrací těchto znalostí do efektivních multikanálových věrnostních programů včetně digitálních (soft) věrnostních odměn.

Oblasti praktického využití 

RT Proximity je omnikanálová platforma pro mobilní proximity komunikaci a věrnost, která se vyznačuje vysokou variabilitou využití v praxi. V obchodě, sportu, zdravotnictví, výstavnictví a dalších oborech – všude lze využít RT proximity pro výrazné zkvaltinění CX/UX.

KAMENNÉ
PRODEJNY

Maximalizujte hodnotu vašeho kamenného obchodu. Pomocí cenných informací o chování zákazníka a díky novým mobilním technologiím vám pomůžeme zajistit ještě lepší výsledky vašeho businessu, než máte nyní. Komunikujte se zákazníky  prostřednictvím jejich Smartphonů přímo ve Vaší prodejně. Propojte jejich digitální svět s Vaší prodejnou.

OBCHODNÍ
CENTRA

Chcete nabídnout vašim zákazníkům bezproblémový a jedinečný nákupní zážitek? Nevyužívá váš obchod ještě stále mobilních technologií, která jdou ruku v ruce s dnešními potřebami zákazníka? Digitální spoty jsou opravdovým klíčem k potenciálu, který každá návštěva zákazníka představuje. Budoucnost retailu je zde.

SPORT
A KULTURA

Použiváte pro práci se zákazníky mobilní aplikaci?  Umí tato aplikace oslovit Vaše zákazníky v reálném čase a místě, tedy v jejich momentální nákupní situaci? Pokud ne, a jste připraveni na budoucnost digitální reklamy, nevadí. RETAILTrek nabízí možnost integrovat proximity komunikaci do Vaší mobilní aplikace prostřednictvím našeho API nebo SDK a naplno tak využít moderní digitální technologie, které DPN nabízí. Je jen na vás, zda využijete tuto jedinečnou příležitost, která Vás posune technologicky dopředu a přinese pro Vaše klienty nezapomenutelné spotřebitelské zážitky.

VÝSTAVY
A VELETRHY

Nabídněte vystavovatelům či účastníkům akce možnost oslovení návštěvníků prostřednictvím mobilního zařízení přímo v místě konání akce a v reálném čase jejich návštěvy.  I v uzavřených budovách lze využít naši indoor navigaci, která bezpečně návštěvníka dovede až k hledanému stánku. Prostřednictvím proximity mobilního marketingu doručíte reklamu přímo do mobilních telefonů návštevníků akce. Kromě komunikačních možností  získáte cenná lokační data (počty návštěvníků, mobilita a heat mapy) z konání akce s jejich plnou analýzou v reálném čase i historickíém přehledu.  

ZDRAVOTNÍ
PÉČE

Mobilní komunikace s pacientem v průběhu jeho návštěvy u Vás umožní pacientům recepční odbavení hned při vstupu do budovy přímo z mobilu a bez čekání. Systém okamžitě upozorní příslušnou ordinaci o jeho příchodu a zařadí ho do pořadí ve virtuální čekárně. Zároveň pacienta informuje o předpokládané čekací době a nabídne mu alternativní program (posezení v kavárně). Včas upozorní, že přichází na řadí. Digitální indoor navigace bezpečně dovede pacienta do jakékoliv ordinace nebo místa vyšetření  bez zdouhavého a únavného bloudění.

SMART
CITIES

Použiváte pro práci se zákazníky mobilní aplikaci?  Umí tato aplikace oslovit Vaše zákazníky v reálném čase a místě, tedy v jejich momentální nákupní situaci? Pokud ne, a jste připraveni na budoucnost digitální reklamy, nevadí. RETAILTrek nabízí možnost integrovat proximity komunikaci do Vaší mobilní aplikace prostřednictvím našeho API nebo SDK a naplno tak využít moderní digitální technologie, které DPN nabízí. Je jen na vás, zda využijete tuto jedinečnou příležitost, která Vás posune technologicky dopředu a přinese pro Vaše klienty nezapomenutelné spotřebitelské zážitky.

Flexibilita řešení

Nezáleží na tom jaké máte představy, jakých chcete dosáhnout obchodních cílů a jak hluboce chcete propojit vaši komunikaci se zákazníkem v digitálním a fyzickém světě. RT Proximity je škálovatelný systém jehož pomocí můžete poznat spotřebitelské chování vašich zákazníků nebo komunikovat s nimi prostřednictvím mobilních telefonů ve vaší prodejně nebo zavést komplexní věrnostní program zahrnující komunikaci na sociálních sítích, komerčním internetu, mobilní proximity marketing a další složky, kterými lze provázet spotřebitele na jeho cestě. RT Proximity lze použít nejen pro sběr dat, tak i pro zasílání sms zpráv , videí nebo obrázků, ale i pro integraci do podnikových CRM systémů a práci se zákazníkem pomocí CMS pracujících se sofistikovanými cloudovými řešeními. Využití RT Proximity platformy se může skládat z instalace jednoho senzoru pro pohyb zákazníků v jedné prodejně, instalaci většího množství sítě senzorů v jednotlivých prodejnách pro pokrytí celé maloobchodní sítě až po komplexní komunikační a navigační řešení instalovaná ve velkých obchodních a nákupních centrech doplněných výkonným komunikačním cloudovým CMS portálem. Výhody našeho řešení může využít jak majitel malé kavárny na rohu uličky, provozovatel malé obchodní sítě, nebo operátor sportovního areálu či provozovatel výstaviště a mnoho dalších řešení. Nezáleží na velikosti, záleží na potřebách a cílech.

Integrace RT Proximity pro developery

Použiváte pro práci se zákazníky mobilní aplikaci?  Umí tato aplikace oslovit Vaše zákazníky v reálném čase a místě, tedy v jejich momentální nákupní situaci? Pokud ne, a jste připraveni na budoucnost digitální reklamy, nevadí. RETAILTrek nabízí možnost integrovat proximity komunikaci do Vaší mobilní aplikace prostřednictvím našeho API nebo SDK a naplno tak využít moderní digitální technologie, které RT PROXIMITY nabízí. 

API i SDK jsou k dispozici pro platformu IOS nebo Android. Bohužel integrace s platformou MS Windows není možná. Součástí integrace RT PROXIMITY do mobilní aplikace je i automatický přístup do sítě Digital Proximity Newtwork (DPN), která umožňuje doručování vzkazů do smarphonů jejich uživatelů, a která otevírá přístup k jednotlivým prodejcům i maloobchodním sítím využívajících mobilní proximity marketing pro podporu prodejů. Provozovatel aplikace, který implementuje funkcionalitu RT PROXIMITY do své mobilní aplikace získá nejenom mobilní aplikaci s mobilní proximity marketingem, ale  jejím uživatelům zpřístupní prostředí, ve kterém jednotliví prodejci realizují podporu svého prodeje formou personalizovaných nabídek a dalších forem mobilního proximity marketingu. Proximity komunikace bude funkční i v obchodních a nákupních centrech, ve kterých je DPN instalována.

Jsme oteřeni spolupráci se všemi developery mobilních aplikací, kteří mají zájem o rozšíření funkcionality své aplikace o mobilní proximitu. Zkušený tým našich vývojářů a programátorů rád poradí s integrací RT PROXIMITY i těm developerům, kteří  s proximity technologií namí zatím potřebnou zkušenost.

Digitální věrnost

Dnes již nestačí pracovat se zákazníkem způsobem – „Kup si něco a potom dostaneš slevu, dárek nebo odměnu“. Dnes došlo k propojení digitálního a fyzického světa, kdy je potřeba pracovat se zákazníkem v reálném čase a místě jeho momentálního pohybu. Zákazník 21. století očekává od své značky jiný způsob komunikace, než na jaký jsme byli zvyklí v minulosti. Boj o věrnost dnešního zákazníka se přesunul do oblasti digitální komunikace, kdy obchodník musí být se zákazníkem vždy a všude. 

Digitální odměny – Digital Rewards – jsou dnes neodmyslitelnou součástí budování a posilování věrnosti zákazníků ke značce. Zpravidla se jedná o věrností body přidělené prostřednictvím aplikace pro věrnostní program za nehmotný projev loajality jako např. návštěva prodejny (aniž by zákazník musel cokoliv koupit), nebo například za sdílení pozitivních informací o produktu nebo příjemném nákupním zážitku v obchodě prostřednictvím sociálních sítí.

RT Proximity nabízí vlastní propracované řešení zákaznické věrnosti zaměřené zejména na retenci stávajících věrných zákazníků. Následující obrázek popisuje strukturu tohoto řešení.

Aby tato koncepce mohla být úspěšně implementována v praxi, je nezbytné použít veškerých stavebních bloků páteřní digitální sítě pro proximity komunikaci, jejíž struktura je následující:

RETAILTrek v médiích

Sběr a analýza lokačních dat

V současné době je každý obchodník nucen získávat a využívat pro rozhodovací procesy co největší množství informací o spotřebitelích. Relevantní data je možné pořizovat pouze přímo v místě pohybu spotřebitelů, a to  bez dedikovaných technologií není možné. RT PROXIMITY umožňuje analýzu dat jak v reálném čase prostřednictvím uživatelského dahsboardu, který je součástí cloudového prostředí pro práci s CMS, tak i vypracování historických analýz ve zvoleném časovém horizontu. Těmto procesům říkáme Location Based Analytics (LBA), respektive analýza dat vázaná na místo. Firma RETAILTrek nabízí velmi komplexní a spolehlivé řešení pro LBA a v tomto směru pracuje se světovými technologickými lídry. Mezi strategická spojení patří spolupráce se společnostmi ARUBA Networks a Hewlett Packard Enterprise, které jsou ve světě digitální komunikace považovány za tzv. ověřené poskytovatele služeb (Trusted Service Provider). Technologie společností Aruba a HPE  jsou v RT PROXIMITY doplněny ještě o technologie švýcarské firmy DFRC, využívající detekci mobilních zařízení na bázi GSM signálu. Součástí technologického řešení je i vlastní platforma společnosti RETAILTrek Spothill určená pro mobilní proximity marketing zprostedkovaný senzory pracující s technologií Bluetooth Low Energy (BLE), která má zanedbatelnou spotřebu energie a neztěžuje tak významně kapacitu baterií smartphonů, což byla v minulosti hlavní nevýhoda a brzda rozšíření této technologie v mobilních zařízeních.

Ke stažení

Stáhnout publikaci
Stáhnout publikaci

Kontaktní informace

Retailtrek a.s.
Smrčkova 2485/4
3. patro – DOCK IN TWO
180 00 Praha 8 – Libeň
tel:    +420 222 191 009
email:  info@retailtrek.com
web:    www.retailtrek.com

Kontaktujte nás